Cam kẹp đứng

Sắp xếp:
54.000₫
Cam kẹp GH12132  là loại cam kẹp nhanh định vị đứng dụng trong công nghiệp để gá kẹp nhanh sản phẩm, kẹp kiểu đứng ở trạng thái giữ sản phẩm t... Xem chi tiết
22.000₫
Cam kẹp GH101B  là loại cam kẹp nhanh định vị đứng dụng trong công nghiệp để gá kẹp nhanh sản phẩm, kẹp kiểu đứng ở trạng thái giữ sản phẩm th... Xem chi tiết
143.000₫
Cam kẹp GH101H  là loại cam kẹp nhanh định vị đứng dụng trong công nghiệp để gá kẹp nhanh sản phẩm, kẹp kiểu đứng ở trạng thái giữ sản phẩm th... Xem chi tiết
Liên hệ
CÁC THÔNG SỐ SẢN PHẨM Xem chi tiết
51.000₫
CÁC THÔNG SỐ SẢN PHẨM Xem chi tiết
46.000₫
CÁC THÔNG SỐ SẢN PHẨM Xem chi tiết
53.000₫
C​​​​ÁC THÔNG SỐ SẢN PHẨM Xem chi tiết
25.000₫
CÁC THÔNG SỐ SẢN PHẨM  Xem chi tiết
20.000₫
CÁC THÔNG SỐ SẢN PHẨM Xem chi tiết