Chốt định vị có ren MST

Chốt đinh vị đầu có ren D12*60
 
Một số hình ảnh chốt định vị có ren 
 
 
Vật liệu: SUJ2
Độ cứng : 60HRC

Công ty THT chuyên cung cấp Linh kiện khuôn mẫu Linh kiện khuôn nhựaLinh kiện khuôn đột dập . Liên hệ 084 9898 166

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Gửi bình luận của bạn: