Lò xo khuôn mẫu THT

lò xo dùng trong khuôn ép nhựa được tính toán cẩn thận trước khi chọn kích thước lò xo.

Trong Linh kiện khuôn mẫu, tính toán chọn các Linh kiện khuôn mẫu đặc biệt quan trong và để đảm bảo năng suất và tuổi thọ cho khuôn. Việc chọn lò xo hồi phụ thuộc vào cách tính lực chọn lò xo mà chọn kích thước phù hợp.

Ở đây chúng ta sẽ học về các khuôn có kích thước tương đối nhỏ và vừa.

Linh kiện khuôn mẫu lò xo dùng trong khuôn ép nhựa được tính toán cẩn thận trước khi chọn kích thước phù hợp.

Ta lấy hành trình cần thiết để đẩy sản phẩm ra S =25mm Khoảng cách đó đúng bằng khoảng cách từ mặt đầu của

tấm dẩy tới đáy tấm cối (bề mặt đáy của tấm hỗ trợ)

Chiều sâu phần chứa lò xo = A
Khoảng nén ban đầu = B
Khoảng nén của lò xo = F
Chiều dài tự do của 
lò xo = L
Đường kính chốt hồi = f 30

1. Hành trình thựcHành trình cần để đẩy sản phẩm: S = 25mm

2.Chọn kích thước của lò xo Chọn kích thước ngoài của lò xo D = 46mm cho kích thước lò xo từ catalog và chốt hồi đường kính = f 30

3. Giả thiết chiều dài tự nhiên của lò soThường lấy theo hành trình ( S ) * 2 + a Giả sử, chiều dài tự nhiên của lò xo ( L )= 60mm and 70mm

4. Chọn SWR46-60,  SWR46-70, SWS46-60, và SWR46-70 từ catalog, và xác nhận khoảng nén  F.

linh kiện khuôn mẫu lò xo dùng trong khuôn ép nhựa được tính toán cẩn thận trước khi chọn kích thước phù hợp.

Ký hiệu lò xo:

SWR                             46                                                60

mã loxo                đường kính ngoài loxo           chiều dài tự do của loxo

5. Tính toán chiều dày ( A ) của lò xo Chiều dày phân chứa ( A ) = Chiều dày tự nhiên của lò xo ( L ) – khoảng nén ( F )¨Lấy giá trình của phần chứa lò xo ( A ) lớn hơn so với kết quả tính được để kéo dài tuổi bền của lò xo bằng việc lấy khoảng chứa và sử dụng khoảng nén của lò xo theo tiêu chuẩn. cộng thêm giá trị tính toán 2mm.

linh kiện khuôn mẫu lò xo dùng trong khuôn ép nhựa được tính toán cẩn thận trước khi chọn kích thước phù hợp.

6. Tính toán khoảng nén ban đầu ( B ) và khoảng nén cuối cùng ( B + S ).Khoảng nén ban đầu ( B ) = Chiều dài tự nhiên của lò xo ( L ) – {Chiều sâu chứa lò xo ( A ) + Hành trình ( S )}

linh kiện khuôn mẫu lò xo dùng trong khuôn ép nhựa được tính toán cẩn thận trước khi chọn kích thước phù hợp.

7. Tính toán tải trọng nén ban đầu ( Ws ) Và tải trọng nén cuối cùng ( We ) cho lò xo.

Tải trọng nén ban đầu = tải trọng lò xo từ bắt đầu chịu tải

Tải trọng ban đầu( Ws ) = Độ cứng lò xo ( K ) * khoảng nén ( B )

Tải trọng cuối = Tải trọng đặt lên tấm đẩy khi lò xo bị nén lại.

Tải trọng cuối ( We ) = Độ cứng lò xo ( K ) * Khoảng nén ( B )

linh kiện khuôn mẫu lò xo dùng trong khuôn ép nhựa được tính toán cẩn thận trước khi chọn kích thước phù hợp.

Từ tính toán trên, chọn lò xo thích hợp nhất.
Lấy tải trọng ban đầu và tải trọng cuối cùng dựa vào những lựa chọn chọn lựa.
Giờ hãy chọn giá trị không quá lớn ở đây. nhưng cũng phải đảm bảo 
lò xo đủ bền.
SWS46-60 không phải loại chịu tải trong ban đầu, nó không bền và không dùng được.
SWR46-70 Có tải trọng ban đầu quá lớn.
SWS46-70 có tải trọng kết thúc quá lớn.
Như vậy, 
lò xo thích hợp nhất sẽ là SWR46-60.
¨ Các yêu cầu chọn lựa sẽ thay đổi phụ thuộc vào chế độ đẩy (nghĩa là tạo lực đẩy ban đầu mạnh hay yếu),

điều chỉnh tùy theo các điều kiện ở từng thời điểm khác nhau.

 

Linh kiện khuôn mẫu : Lò xo dùng trong khuôn ép nhựa được tính toán cẩn thận trước khi chọn kích thước phù hợp.

Ví dụ trong catalogue:

Linh kiện khuôn mẫu  lò xo dùng trong khuôn ép nhựa được tính toán cẩn thận trước khi chọn kích thước phù hợp.

Ví dụ, Nếu hành trình F = 125mm (hành trình được tìm dựa trên lượng di chuyển để đẩy sản phẩm ra và được làm trong khi thiết kế khuôn.), Tổng Khoảng nén của lò xo và độ co do khối lượng của của tấm đẩy phải lớn hơn 125mm. Theo bảng trên, thì khoảng nén lớn nhất ( F + G ) is +G = 150mm, and the free length of the spring là + F G, vì vậy L = 300mm có thể chấp nhận được.
Vì vậy, nó phải nhỏ hơn chiều dài bị nén của tấm đẩy “ejector plate” : G = L – ( E ) = 300 – (125 + 150) = 25mm.
Khi có những kiểu lò xo khác nhau, thì chúng ta đi tính số lượng của 2 kiểu lò xo phù hợp với các yêu cầu trên

(Khối lượng của tấm đẩy giống như khối lượng đã tính của tấm đẩy đã được đề cập ở phần trước lượng đã tính của tấm đẩy đã được đề cập ở phần trước  THT VIET  NAM)

Linh kiện khuôn mẫu  lò xo dùng trong khuôn ép nhựa được tính toán cẩn thận trước khi chọn kích thước phù hợp.

Tính toán giá cả cho mỗi loại lò xo được dùng, giá của loại lò xo có khoảng nén lớn sẽ thấp hơn.

Trả lời. Sử dụng 58 loại lò xo có D =46, =300mm.

Trong các Linh kiện khuôn mẫu trong khuôn, việc chọn lò xo, đương nhiên điều quang trọng là phải phù hợp đòi hỏi của thiết kế, Nhưng còn một điều quan trọng nữa là việc cân nhắc đến giá cả, độ bền, hoặc công thức của nó.

Tham khảo các bài viết liên quan:

Cấu trúc khuôn ép nhựa.

Khuôn Ép nhựa.

Khuôn mẫu là gì? 

Để liên hệ tư vấn về các loại Linh kiện khuôn mẫu như chốt dẫn hướng, lò xo, chốt hồi, vít bịt, bu lông kéo, vòng định vị, bạc cuống phun, bạc dẫn hướng … giá tốt nhất cùng với dịch vụ service chất lượng tốt nhất thị trường Việt Nam.

Linh kiện khuôn mẫu Tht-Mold luôn sẵn tồn kho lớn  – giao hàng ngay!

 

Panme đo ngoài cơ khí 

Panme Mitutoyo 

Đồng hồ so cơ Mitutoyo

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Gửi bình luận của bạn: