Trục dẫn hướng SUJ2

Trục dẫn hướng SUJ2

Trục dẫn hướng thằng là một Linh kiện khuôn mẫuTrục dẫn hướng có rãnh dầu kết hợp bạc dẫn hướng (Bạc vai  hoặc Bạc trơn) thành cơ cấu dẫn hướng khuôn.

Trục dẫn hướng thẳng théo 45 hoặc thép 20Cr được chế tạo, nhiệt luyện và mài. Trục dẫn hướngđôi khi có tên gọi là Chốt dẫn hướng

Trục dẫn hướng có nhiều loại phân theo hình dáng

Trục dẫn hướng ứng dụng trong khuôn nhựa và khuôn đột dập

 

Công ty THT chuyên cung cấp Linh kiện khuôn mẫu Linh kiện khuôn nhựaLinh kiện khuôn đột dập . Liên hệ 084 9898 166

Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String Lỗi liquid: Không thể biến đổi String thành input có kiểu String
Gửi bình luận của bạn: